4 kinh nghiệm thực sự giá trị dành cho bạn

1. Với một người có tâm lành khi họ nói về bạn bất cứ điều gì cũng sẽ rất thiện.

Với một người mang tâm xấu, họ luôn thốt ra những điều không thật và rất ác ý khi nói về bất kể ai.
Cả đời, sẽ chẳng có ai hoàn hảo trong mắt ai hết đâu.
Bởi vì, nếu bạn có đang là người tốt mà gặp ngay người tâm ác ý nói về bạn đương nhiên bạn cũng sẽ thành người rất xấu …
Hãy sống là chính mình còn ai làm điều xấu với ta… cứ để đó có Nhân Quả lo.
Chỉ có ta mới biết rõ về ta.
Đừng muộn phiền vì những điều không đáng.
2. Nhất định trong đời sẽ có người làm bạn đau.
Và nhất định trong đời bạn sẽ làm đau người khác.
Gieo duyên là do trời, tạo phận là do bạn.
Bạn yêu thương ai đó nhiều, thì bạn càng có thể phá hoại người đó càng khủng khiếp, một khi có quá nhiều khác biệt.
Nếu bạn không thể khiến người ta tốt lên, bạn cũng không chịu thay đổi để bản thân và người đó tích cực hơn.
Thì bắt buộc là dừng lại. Để giải thoát cho cái tâm của mình và để giữ nhân cách của người đó trong mắt mình.
Cố hữu, nên mới có cảnh họ đối xử tệ với bạn nhưng tốt với muôn người.
Thực ra, chỉ có bản thân bạn mới tệ hại mà thôi.

Zalo
4 kinh nghiệm thực sự giá trị dành cho bạn

3. Người biết bơi không cố vẫy vùng vô ích ở dưới nước vì có kinh nghiệm.
Họ không sợ hãi bình tĩnh tự nước đẩy họ lên.
Còn người không biết bơi sợ hãi vì thiếu hiểu biết, vùng vẫy vô ích, càng vẫy vùng càng thất bại.
Sống trong cuộc đời này cũng vậy không hiểu rõ về cái khổ, càng muốn thoát khỏi cái khổ lại càng chịu khổ nhiều hơn…
4. Người Nhật có câu ngạn ngữ:
“Một cái đinh vẹo sẽ làm hỏng cả bộ móng ngựa.
Vì móng ngựa hỏng mà phế cả cỗ xe.
Một cỗ xe ngựa hỏng mà bức thư không chuyển đi kịp.
Bởi mật thư không chuyển đi được mà thua cả một cuộc chiến”.
Có những sự thờ ơ của ngày hôm nay rồi sẽ phải trả bằng rất nhiều mồ hôi, máu, nước mắt và sinh mạng của thế hệ sau.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *